محصولات مختلفی توسط گروه صنعتی شیمی ساختمان تولید می گردد که عبارتند از:

  • افزودنیهای بتن
  • چسب بتن و مواد آب بندی
  • چسب کاشی ، معمولی و ضد اسید
  • انواع گروت
  • انواع ماستیک و نوار واتر استاپ
  • پوشش های صنعتی
  • روان کننده های بتن
  • ضد یخ بتن
  • زودگیر و دیرگیر بتن
 

محصولات شیمی ساختمان

کلمات کلیدی

شیمی ساختمان

چسب شیمی ساختمان

چسب کاشی شیمی ساختمان

افزودنی بتن شیمی ساختمان

آدرس شیمی ساختمان

site-logo