انواع سیمان

بخش انواع سیمان شامل 3 قسمت سیمان پرتلند،سیمان پوزولانی و سایر سیمان ها می شود.سیمان پرتلند نوعی سیمان هیدرولیک است که از ترکیب شدن با آب،سخت شده و حالت محکم و با دوامی به خود می گیرد.سیمان پرتلند دارای 5 تیپ اصلی و یک نوع خاص به نام سیمان پوزولانی می باشد پس سیمان پوزولانی خود از ترکیب سیمان پرتلند،پوزولان و چند ماده دیگر به دست می آید.ویژگی اصلی سیمان پوزولانی در این است که بدون نیاز به آب خود دارای خاصیت چسبندگی می باشد و به مرور زمان سخت تر و محکم تر خواهد شد.لازم به ذکر است مدت زمان محکم شدن سیمان پوزولانی از سیمان پرتلند بیشتر بوده ولی در شکل نهایی میزان سختی سیمان پوزولانی از سیمان پرتلند بیشتر خواهد بود.شما می توانید با مراجعه به وبسایت فروشگاهی بازارسفید علاوه بر اطلاع از قیمت های روز سیمان (قیمت سیمان پرتلند،قیمت سیمان پوزولانی و قیمت سایر سیمان ها) خرید انواع سیمان را به صورت عمده و یا خرد انجام دهید.
site-logo