آجر فشاری و لفتون

آجر سنتی شامل آجر 10 سوراخ (ده سوراخ) و آجر فشاری یا بهمنی یا همان آجر گری می باشد. آجرهای سنتی به دو روش پرسی و قالبگیری دستی تولید می شود. آجرهای سنتی در قالب های چوبی و با فشار دست تولید می شوند و جلوه ای کاملا سنتی و اصیل ایجاد می کنند. آجرهای فشاری و بهمنی ده سوراخ برای پی چینی و دیوار چینی ساختمان با قیمت ارزان همواره مورد توجه بوده است. در بازار سفید مصالح ساختمانی انواع آجرهای سنتی برای خرید اینترنتی در دسترس شما گرامیان می باشد.
site-logo