شرکت هلدینگ ترانشه

مهندسی ژئوتکنیکشاخه‌ای ازمهندسی عمراناست که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداثابنیهمی‌پردازد.هلدینگ ترانشه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه انجام خدماتمکانیک خاک و ژئوتکنیک آغاز نموده است و با استفاده از دانش ...
توافقی

به زودی


  

  -زمان تحویلبرای خریدهای عمده با هماهنگی و حدود 7 روز کاری و برایخریدهای خرد، حداکثر 24ساعت در روزهای کاری و غیر تعطیل می باشد.
  - برای سفارشات ثبت شدهدر روز قبل ازتعطیلات، حداکثر 24 ساعت پساز اتمام تعطیلاتهماهنگی ارسال کالا صورت می پذیرد.
  - در صورت تمایل، حمل محصول توسط بازار سفید انجام می شود که هزینه آن در ادامه فرایند خرید برای شما قابل مشاهده و تصمیم گیری می باشد.
  - در صورتی که خودتان تمایل ...

مهندسی ژئوتکنیک  شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می‌پردازد.هلدینگ ترانشه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه انجام خدمات مکانیک خاک و ژئوتکنیک آغاز نموده است و با استفاده از دانش فنی، تجربه کاری و دقت عمل توانسته است تجارب موفقیت آمیزی را در پروژه های ملی، شهری و نظامی کسب نماید. این مجموعه با دارابودن امکانات و تجهیزات متناسب در سه بخش مجزا به شرح ذیل فعالیت می نماید و در طی چندین سال سابقه فعالیت پروژه های متعددی در اقصی نقاط کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

  • مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک و آزمایش خاک، بتن و جوش مطابق با استانداردهای معتبر
  • حفاری در دریا و خشکی و انجام آزمایشات صحرائی مکانیک خاک شامل (برش در محل، بارگذاری صفحه ای، ژئوفیزیک، پرسیومتری، دانهول، GPR و شناسایی زیر سطحی و...)
  • اجرا و نظارت پروژه های نیلینگ، پایدارسازی گود و بهسازی خاک

مشخصات محصول

مشخصات کلی

گرید
1

سایر مشخصات

سایر ویژگی ها
دستگاه حفار GY-300 همراه با متعلقات مربوطه موتور دویتس و حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ، دستگاه حفار XY2 حفاری تا عمق 300 متر در آبرفت و سنگ، تجهیزات آزمایش دانهول مدل SYSMATRACK، دستگاه پرسیومتر، سری کامل تجهیزات حدود اتربرگ، دستگاه کرگیری بتن و نیز سایر تجهیزات پیشرفته و بروز
گارانتی

شرکت هلدینگ ترانشه

 مهندسی ژئوتکنیک شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می‌پردازد.هلدینگ ترانشه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه انجام خدمات مکانیک خاک و ژئوتکنیک آغاز نموده است و با استفاده از دانش فنی، تجربه کاری و دقت عمل توانسته است تجارب موفقیت آمیزی را در پروژه های ملی، شهری و نظامی کسب نماید. این مجموعه با دارابودن امکانات و تجهیزات متناسب در سه بخش مجزا به شرح ذیل فعالیت می نماید و در طی چندین سال سابقه فعالیت پروژه های متعددی در اقصی نقاط کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

مهندسی ژئوتکنیک  شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می‌پردازد.هلدینگ ترانشه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه انجام خدمات مکانیک خاک و ژئوتکنیک آغاز نموده است و با استفاده از دانش فنی، تجربه کاری و دقت عمل توانسته است تجارب موفقیت آمیزی را در پروژه های ملی، شهری و نظامی کسب نماید. این مجموعه با دارابودن امکانات و تجهیزات متناسب در سه بخش مجزا به شرح ذیل فعالیت می نماید و در طی چندین سال سابقه فعالیت پروژه های متعددی در اقصی نقاط کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

  • مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک و آزمایش خاک، بتن و جوش مطابق با استانداردهای معتبر
  • حفاری در دریا و خشکی و انجام آزمایشات صحرائی مکانیک خاک شامل (برش در محل، بارگذاری صفحه ای، ژئوفیزیک، پرسیومتری، دانهول، GPR و شناسایی زیر سطحی و...)
  • اجرا و نظارت پروژه های نیلینگ، پایدارسازی گود و بهسازی خاک

یک نظر بنویسید

site-logo